چوب ترمو

چوب ترموود

چوب ترمو این روز ها کاربرد زیادی داشته چرا که ظرافت و زیبایی خاصی به ساختمان و بنا خواهد داد. از این رو بایستی اطلاعات بیشتری در مورد نمای چوبی دراختیار مخاطبان قرار گیرد. ترمووود، چوب ترمو یا چوب دما دیده یکی از روش های بهبود عملکرد و مقاومت چوب در برابر پدیده هایی همچون، پدیده های جوی، تغییرات دمایی، رطوبت محیط، کپک و قارچ، موریانه و تابش آفتاب می باشد.
چوب ترمو یک تولید الوار مقاوم و عاری از هرگونه مواد شیمیایی است که برای تولید کاغذاستفاده می شود. الوارها به صورت حرارت اصلاح شده ی چوب صنوبراستفاده می شدند که با الوارهای مقاوم سرو ماکروکارپا، چوب قرمز و سرو قرمز غربی قابل مقایسه بود.جدای از مشخصه های مقاومت فزاینده,دیگر خصوصیات مانند ثبات نیز بنابرکاهش محتویات تعادل رطوبت به آن افزوده شده است.
چوب ترمو صنوبر تقریبا در حدود نیمی از میزان تغییر ابعاد را زمانی که با چوب صنوبر اصلاح نشده تحت شرایط یکسان مقایسه می شود را از خود نشان می دهد.
تکنولوژی می تواند در منبع چوب صنوبر ما به عنوان الواری که قادر خواهد بود تا به عرصه ی کاربرد وارد شود و پیش تر زمینه ی واردات الوار بود ،دیده شود. به درستی که چوب ترمو یک ماده ی قابل عمل و مساعد به لحاظ زیست محیطی و یک محصول با دوام برای آینده و ماورای آن است.

فرآیند چوب ترمو

نخستین محصول چوب ترمو در محدوده چوب آن قرار دارد که به شکلی بسیار موفقیت آمیز تثبیت شده است. چوب ترمو هم اکنون به طور فزاینده در نازک کاری خارجی الوار رایج بوده است و به عنوان انتخابی برای چوب های صنوبر و صنوبر غربی قرمز رنگ دارای کاربردهایی می باشد.
فرآیند ترمو وود طی دو مرحله صورت می پذیرد:
طی مرحله اول الوارهای چوب در داخل کوره های مخصوص ترموود قرار گرفته و با دمای ۱۷۰ درجه سانتی گراد، درصد زیادی از صمغ و رطوبت آن خارج گردیده است.
مرحله دوم چوب بین ۱۸۰ تا ۲۳۵ درجه گرما می بیند و کلیه صمغ و رطوبت باقی مانده آن خارج گردیده، آوندها خشک شده و چوب ترمو حاصله در برابر عوامل محیطی مانند سرما، گرما،باکتری، کپک و حشرات موذی کاملا مقاوم و نفوذ ناپذیر می گردد.